China Cre-Harmony Group


  • Address:Tianhe District, Guangzhou City, 30 Jiangjiang East Road, Guangzhou Bank Building, 11th floor
  • Telephone 020-37617111
  • Fax
  • E-mail /:  hr@hkchuangshi.com
  • QQ : 00
  • Postcode:510623